Laen on enamasti rahaline võlakohustus, millel on kaks osapoolt − laenuandja ja laenusaaja. Nende kahe osapoole vahel sõlmitakse leping, kus laenusaaja on kohustatud laenuandjale laenusumma tagastama kindlaks määratud tingimustel. Enamasti on laen tähtajaline. Laen võib olla tagatud või tagatiseta. Tagatisega laen on selline laen, mille puhul laenuandja annab laenu vara (kinnisvara, auto, väärtpaberid, tootmishooned, seadmed vm) tagatisel. Laenu andmisel määratakse intress, see on laenu kasutamise eest makstav tasu. Laenu intressimäär võib olla erinev, eri liiki laenudel võib olla kõrgemaid või madalamaid intresse.

Ehital on vastutustundlik krediidiettevõte, kes pakub laene kinnisvara tagatisel nii eraklientidele kui ka ettevõtetele. Meie portfelli kuuluvad: kinnisvaralaen, hüpoteeklaen, kodulaen, eluasemelaen ja laenu refinantseerimine. Pakume paindlikel tingimustel laenu ka alustavatele ettevõtetele, teades, et oma äri alustamine nõuab suuri kulutusi.

Hüpoteeklaen ja kinnisvaralaen on peamiselt mõeldud suuremate kulutuste kandmiseks nagu auto ostmine, ravikulude katmine või eluaseme ulatuslikum remont. Kodulaen ja eluasemelaen on mõeldud peaasjalikult kinnisvara ja kodu soetamiseks või ehitamiseks. Refinantseerimine on toode, kus me pakume mõne teise krediidiasutuse laenu ülesostmist kinnisvara tagatisel.

Ehital Krediit pakub sulle laenu soodsama intressiga kui teised pakkujad Eestis. Pakume laenu kõigile − eraisikutele, ettevõtetele, äriühingutele. Refinantseerime laene madalama intressiga võrreldes teistest finantsasutustest võetud kohustustega.

Meie ettevõttes on laenu saamine lihtsam, sest asjaajamine võtab vähem aega kui suurtes pankades. Täida laenutaotlus ja saadame sulle laenupakkumise ühe päeva jooksul. Pakume igale kliendile personaalset lahendust ja paindlikke tingimusi.

Mis on hüpoteek?

Hüpoteek on kinnisvarale või kinnisasjale notari poolt seatud pant. Kinnisvara omanik peab oma kinnisasjale hüpoteegi seadma peamiselt siis, kui ta soovib saada mõnelt krediidiasutuselt laenu. Laenuandja seisukohast on hüpoteek vajalik, tagamaks laenu korrektset tagasi maksmist. Seatud hüpoteek annab piisava kindlustuse laenuandjale, kui laenusaajal peaksid tekkima raskused laenu tagasimaksmisega. See tähendab, et halvima stsenaariumi puhul, kui laenu ei suudeta tagasi maksta, tekib laenuandjal õigus kinnisvara kohtutäituri poolt sisse nõuda.

Mis on Hüpoteeklaen?

Nagu juba eelnevalt mainitud sai, siis hüpoteegi seadmist kasutatakse selleks, et taotleda endale hüpoteeklaenu. Hüpoteeklaenusid on väga mitmesuguseid. Kõige tuntum hüpoteeklaen on ilmselt kodulaen. See on laen, mis on mõeldud kinnisvara ostmiseks ning sellele samale kinnisvarale, mida ostetakse seatakse ka hüpoteek. Vahel kui laenu taotlejal puudub sissemakseks vajalik raha seatakse ühe laenu tagatiseks kaks hüpoteeki korraga ehk krediidiasutus nõuab lisatagatist juba olemasoleva kinnisvara näol. Kodulaen ei ole ainus hüpoteeklaen. On olemas ka mitmesuguseid väiksemaid laene, kus tagatiseks on juba olemasolev kinnisvara ning raha kasutusvaldkond ei ole niivõrd piiratud, kui seda on tavalise kodulaenu puhul. Ehital krediidi portfellis on sellised tooted näiteks: Kinnisvaralaen ja Hüpoteeklaen.

Mida peaksin teadma enne laenu võtmist?

Tavaliselt kontrollivad krediidiasutused eelnevalt järgmiseid asju:
1. Kas 6 kuu sissetulek on piisav ja stabiilne
2. Olemasolevad varalised kohustused sealhulgas regulaarsete finantskohustuste suurus
3. Kui suur summa läheb igakuistele väljaminekutele: sideteenused, kommunaalid, järelmaksud jms
4. Ega ei tegeleta suuremas koguses õnnemängudega
5. Varasemate maksekohustuste, sealhulgas, finantskohustuste täitmine
6. Laenulepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju

Need punktid võivad varieeruda asutusest asutusse, kuid tavaliselt on taustakontroll mingisugune kombinatsioon nendest punktidest. Lisaks tuleb kindlaks teha, et kinnisvara, mida soovitakse hüpoteegiga koormata, ka selleks sobib ja on piisavalt likviidne. Kinnisvara sobivuse kindlaks tegemiseks tellitakse tavaliselt hindamisakt kutselise hindaja poolt. Selleks, et hüpoteeki seada, peate tõestama, et te olete selle kinnisvara omanik ning et konkreetne kinnisvara ei ole hetkel juba panditud. Hüpoteegi seadmise leping vormistatakse notari juures.

On mitmeid valdkondi tervishoius, millele haigekassa ei laiene, kuid tavaliselt iga inimese elus mõnel korral ette tulevad. Kõikvõimalik selline ravi on üpriski kulukas ning vahel on selliste raviarvete maksmiseks pisut lisaabi vaja. Meil tootevalikus on kinnisvaralaen ja hüpoteeklaen, mis sellisel puhul appi tulevad.

Tuntuim raharöövel on hambaravi

Kabuhirmu hambaarsti juurde minemise ees oleme ilmselt tundnud kõik ja mitte ainult seepärast, et puur meile haiget võiks teha vaid ka selle ees, et kui hambaaugud on kokku lapitud, siis tekib rahakotti hambaaugust valusamgi tühimik. Lisaks tavaliselt hammaste lappimisele tuleb ette veel kõikvõimalike protseduure hammaste valgendamise, sirgendamise  ja muu sellise näol, mis meie hambumust ja naeratust parendavad. Üüratute raviarvete kartusele ei tohiks oma naeratust aga ohvriks tuua ning ületamatuid probleeme ei ole olemas. Meie anname kinnisvara- ja hüpoteeklaenu kuni 60% teie hüpoteegivaba kinnisvara väärtuseks, et teie naeratus oleks silmipimestavalt ilus.

Vaegnägemine vajab samuti kohest reageerimist

Silmad on meie tähtsaimaks meeleelundiks, millega ümbruskonnast informatsiooni ammutame ning selleks, et see vaimustav optiline atribuutika toimiks tuleb tema eest ka korralikult hoolt kanda. Olgu selleks siis esimene paar prille või nendest vabanemiseks mõeldud laseroperatsioon, siis hinnasilt on mõlemal küljes päris priske. Kui endal hammas peale ei hakka, siis tuleb kuskilt abi otsida, sest raviga viivitades võib olukord sootuks halvemuse poole pöörata. Selleks, et teid aidata on meil valikus hüpoteeklaen ja kinnisvaralaen, mille abiga on võimalik saada kuni 60% ulatuses Eestis asuva kinnisvara väärtuses lisaraha.

Vahel lihtsalt ei kannata oodata

Võib aga juhtuda, et ka protseduuride puhul, mis on tegelikult haigekassaga kindlustatud, ei saa arsti juurde aega, sest järjekorrad on mitu kuud pikad. Sellisel juhul on vahel tarvis pöörduda erakliiniku poole, kes kaebustele kiiremini lahendused leiavad. Erakliinikutega käib aga kaasas hinnasilt ning see ei ole mitte väike. Kui aga juhtub, et kohene ravi on väljapääsmatu ning on vaja see välja minek teha, ilma et endal selle jaoks piisavalt raha oleks, siis tasub pöörduda meie poole ning saame teile anda laenu kinnisvara tagatisel kuni 60% selle väärtusest, et saaksite oma tervise asjad korda ning rahulikult tööle naasta.

Paljuski on levinud sajandi alguses tekkinud eksiarvamused, et väiksemad krediidiasutused üritavad iga hinna eest oma klientidel nahka üle kõrvade tõmmata. Sellised arusaamad said alguse kõikvõimalike kiirlaenude ajastul, kus laenu anti peaaegu igaühele utoopiliste intresside ja võimatult lühikese tagasimakse ajaga. Tänaseks on väiksemaid hüpoteeklaenu pakkujaid ning hoiu- laenuühistuid tekkinud mitmeid ning nende teenuste kasutamine osutub tihti oluliselt meeldivamaks, kui suurtelt pankadelt laenu saamine.

Paindlikum ja personaalsem teenindus

Tihti juhtub suuremates pankades, et nende laenu spetsialistid omavad väga kitsaid raamistikke, mille alusel laenu antakse. Kui klient nendesse raamidesse ei mahu, siis tuleb ka laenuotsus negatiivne, kusjuures arvesse ei võeta kliendi juba olemasolevaid varasid ettevõtlustulu, kui see ei ole igakuine ning palju muud. Meie Ehital Krediidis vaatame täpselt teie andmetele otsa ning teeme laenuotsuse kõiki andmeid arvesse võttes. Lisaks on teenindus ning otsuse saamine oluliselt kiirem kui suurtes kommertspankades. Esmase laenupakkumise saab meilt juba päevaga.

Kuidas laenu saada?

Laenu saamiseks Ehital Krediidist peate te olema täisealine Eesti kodanik või resident, omama Eesti Vabariigis hüpoteegivaba kinnisvara ning omama püsivat seaduslikku sissetulekut. Järgmisena tuleks välja valida, millist laenu soovite taotleda, meie portfelli kuuluvad: Kinnisvaralaen, Hüpoteeklaen, Kodulaen, Eluasemelaen ja Refinantseerimine. Hüpoteeklaen ja kinnisvaralaen on peamiselt mõeldud suuremate kulutuste kandmiseks nagu auto ostmine, ravi või remont. Kodulaen ja eluasemelaen on mõeldud peaasjalikult kinnisvara ja kodu soetamiseks või ehitamiseks. Refinantseerimine on toode, kus kinnisvara tagatisel pakume mõne teise krediidiasutuse laenu ülesse ostmist.

Kes me oleme?

Ehital Krediit on Eesti kapitalil alates 1994 aastast tegutsev vastutustundlik krediidipakkuja. Oleme pikaajalise kogemusega krediidieksperdid, kes peavad oluliseks vastutustundliku ja kiiret teenindust oma klientidele, kes soovivad saada hüpoteeklaene. Oleme täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte, kes pakub laene kinnisvara tagatisel nii eraklientidele kui ka ettevõtetele. Meie sooviks on saada Eesti üheks tuntumaks ja usaldusväärsemaks hüpoteeklaenude pakkujaks

Vahel tuleb ette suuremaid ootamatuid või planeeritud kulutusi, millele endal hammas peale ei hakka ning selleks, et neid väljaminekuid siiski teha on vaja lisafinantseeringut. Enne kui siirdud suurematesse pankadesse väikelaenu või krediitkaardi järele, soovitame üle vaadata ka alternatiivid.

Ettevõtte alustamine on suur investeering sinu tulevikku

Oma äri alustamine on iga inimese jaoks suur samm ning tihti võib küll idee olla väga hea, kuid kuid ettevõte alustamine nõuab suuri kulutusi, mille tarbeks endal raha napib. Stardikapital, riigilõivud, äriruumid ja tehnika – kõik see maksab raha ning võib esialgu tunduda liiga suur tükk, et hammas peale hakkaks. Äri alustamiseks mõeldud laenud suurtest pankadest või starditoetus EAS-is nõuavad aga väga suurt paberimäärimist ning neid antakse tavaliselt vaid mõnele eelistatud tegevusalale. Suurtest pankadest saadavad väikelaenud on aga seevastu väikesed sealjuures suurte intresside ja väga lühikese tagasimakse ajaga.

Haridus prestiižsetes välismaa ülikoolides annab sulle tööturul eelise

Tänapäeva avatud maailmas on meil võimalik minna  ja omandada kvaliteetne haridus ükskõik millises maailma ülikoolis, kuid Eestis pakutav õppelaen ei ole piisav isegi meie enda tasuliste õppekavade eest tasumiseks rääkimata teistest ülikoolidest Euroopas või mujal välismaal ning alati ei ole võimalik Eesti kodanikul konkreetses riigis õppelaenu võtta. Selline haridus aga annab arvestatava eelise Eesti või välismaa tööturul ning on asi, millesse on kasulik investeerida. Sellistel puhkudel tuleb appi Ehital Krediidi hüpoteeklaen.

Hüpoteeklaen aitab unistused teoks teha

Pakume laenu kuni 60% ilma hüpoteegita kinnisvara väärtusest, et saaksite  alustada ettevõtet, õppida välismaal või kanda muid suuremaid kulutusi. Intress 10-15% aastas on enamustest suurtes pankades pakutavatest väikelaenudest väiksem, summa on suurem ning tagasimakse aeg on kuni 20 aastat. Kui sulle tundub, et sul oleks tarvis sellist laenu, siis meie laenu taotlemise protsess on küllaltki lihtne. Nimelt tuleb sul täita laenutaotlus meie kodulehel ning peale saadetava indikatiivse pakkumise üle vaatamist saad juba konsulteerida meie spetsialistidega, kes juhendavad sind laenu protsessi lõpuni. Lisaks on võimalik kõik hüpoteegi seadmisega seotud kulud laenusummast maha arvata.