Mis on hüpoteek?

Hüpoteek on kinnisvarale või kinnisasjale notari poolt seatud pant. Kinnisvara omanik peab oma kinnisasjale hüpoteegi seadma peamiselt siis, kui ta soovib saada mõnelt krediidiasutuselt laenu. Laenuandja seisukohast on hüpoteek vajalik, tagamaks laenu korrektset tagasi maksmist. Seatud hüpoteek annab piisava kindlustuse laenuandjale, kui laenusaajal peaksid tekkima raskused laenu tagasimaksmisega. See tähendab, et halvima stsenaariumi puhul, kui laenu ei suudeta tagasi maksta, tekib laenuandjal õigus kinnisvara kohtutäituri poolt sisse nõuda.

Mis on Hüpoteeklaen?

Nagu juba eelnevalt mainitud sai, siis hüpoteegi seadmist kasutatakse selleks, et taotleda endale hüpoteeklaenu. Hüpoteeklaenusid on väga mitmesuguseid. Kõige tuntum hüpoteeklaen on ilmselt kodulaen. See on laen, mis on mõeldud kinnisvara ostmiseks ning sellele samale kinnisvarale, mida ostetakse seatakse ka hüpoteek. Vahel kui laenu taotlejal puudub sissemakseks vajalik raha seatakse ühe laenu tagatiseks kaks hüpoteeki korraga ehk krediidiasutus nõuab lisatagatist juba olemasoleva kinnisvara näol. Kodulaen ei ole ainus hüpoteeklaen. On olemas ka mitmesuguseid väiksemaid laene, kus tagatiseks on juba olemasolev kinnisvara ning raha kasutusvaldkond ei ole niivõrd piiratud, kui seda on tavalise kodulaenu puhul. Ehital krediidi portfellis on sellised tooted näiteks: Kinnisvaralaen ja Hüpoteeklaen.

Mida peaksin teadma enne laenu võtmist?

Tavaliselt kontrollivad krediidiasutused eelnevalt järgmiseid asju:
1. Kas 6 kuu sissetulek on piisav ja stabiilne
2. Olemasolevad varalised kohustused sealhulgas regulaarsete finantskohustuste suurus
3. Kui suur summa läheb igakuistele väljaminekutele: sideteenused, kommunaalid, järelmaksud jms
4. Ega ei tegeleta suuremas koguses õnnemängudega
5. Varasemate maksekohustuste, sealhulgas, finantskohustuste täitmine
6. Laenulepingust tulenevate rahaliste kohustuste võimaliku suurenemise mõju

Need punktid võivad varieeruda asutusest asutusse, kuid tavaliselt on taustakontroll mingisugune kombinatsioon nendest punktidest. Lisaks tuleb kindlaks teha, et kinnisvara, mida soovitakse hüpoteegiga koormata, ka selleks sobib ja on piisavalt likviidne. Kinnisvara sobivuse kindlaks tegemiseks tellitakse tavaliselt hindamisakt kutselise hindaja poolt. Selleks, et hüpoteeki seada, peate tõestama, et te olete selle kinnisvara omanik ning et konkreetne kinnisvara ei ole hetkel juba panditud. Hüpoteegi seadmise leping vormistatakse notari juures.